Đại học

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM

 

Kế thừa truyền thống 20 năm của Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM với nhiệm vụ chính trị là đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trường là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản đầu ngành của các tỉnh phía Nam.

Lịch sử

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM có tiền thân là Trường Cao đẳng Khoa học trực thuộc Viện Đại học Đông Dương được thành lập ở Hà Nội vào năm 1941. Năm 1947, Trung tâm thứ hai được thiết lập tại Sài Gòn và tọa lạc trên phần đất của Bệnh viện Policlinique Dejean de la Batie (nay là Bệnh viện Sài Gòn). Sau đó, Trường chuyển về Đại lộ Nancy (sau này đổi tên thành đại lộ Cộng Hòa, nay là 227 Nguyễn Văn Cừ). Năm học 1947-1948, Trường bắt đầu tuyển sinh các chứng chỉ: Toán có chứng chỉ Toán Đại cương, chứng chỉ Toán Vi phân và Tích phân; Khoa học Tự nhiên có chứng chỉ Thực vật Đại cương, chứng chỉ Động vật, chứng chỉ Sinh lý đại cương, chứng chỉ Vật lý, chứng chỉ Hóa học.

Tháng 11/1953, Trường Cao đẳng Khoa học được đổi tên thành Khoa học Đại học Đường. Năm 1964, Khoa học Đại học Đường xây thêm một chi khoa ở Thủ Đức (nay là cơ sở Linh Trung), đào tạo chứng chỉ Sinh lý, Sinh hóa. Tháng 4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Khoa học Đại học Đường một lần nữa được đổi tên thành Trường Đại học Khoa học.

Năm 1977, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM được chính thức thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 Trường Đại học Khoa học và [[Đại học Văn Khoa. Từ 1977-1996, Trường có các Khoa: Toán-Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa chất, Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Luật, và các Khoa thuộc lĩnh xã hội cùng một số trung tâm nghiên cứu ứng dụng.

Tháng 1/1995, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM trở thành thành viên của ĐHQG-HCM.

Tháng 3/1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức ra đời theo Quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT và là thành viên của ĐHQG-HCM. Trải qua 15 năm, đến nay (2011) Trường đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành đơn vị đào tạo các ngành khoa học cơ bản mạnh nhất phía Nam và là một trong những trường hàng đầu về khoa học công nghệ, đặc biệt là các ngành công nghệ mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, điện tử-viễn thông.... Hiện nay, Trường có 9 Khoa, gồm: Toán-Tin học, Công nghệ Thông tin, Vật lý-Vật lý Kỹ thuật, Điện tử-Viễn thông, Hóa học, Sinh học, Môi trường, Địa chất, Khoa học Vật liệu và 14 Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ.

Tổ chức

Ban Giám hiệu

Hiện nay, Ban Giám hiệu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM gồm 4 người.

Hiệu trưởng đương nhiệm được bổ nhiệm lại vào tháng 3 năm 2007.

3 Hiệu phó: 1 Hiệu phó được bổ nhiệm lại và 2 hiệu phó được bổ nhiệm mới vào tháng 4 năm 2007.

Nhiệm kỳ Ban Giám hiệu Trường hiện nay là 5 năm từ 2012 đến 2017.

Hiệu trưởng: GS.TS Trần Linh Thước

Hiệu phó:

PGS.TS. Dương Anh Đức (hiện nay thầy đang là hiệu trưởng của Đại Học Công Nghệ Thông Tin, được bổ nhiệm vào tháng 11-2011)

Th.S Nguyễn Thanh Hương

Các Phòng thí nghiệm

 

Trường ĐH KHTN luôn chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại cho PTN

PTN Công nghệ Phần mềm (SELab) 

PTN Công nghệ Sinh học Phân tử

PTN Trí tuệ Nhân tạo (AILab) 

PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc 

PTN Phân tích Trung tâm

PTN Thiết kế vi mạch

PTN Vật liệu kỹ thuật cao

TIN LIÊN QUAN