Cao đẳng nghề

Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM

 

Nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật ở các trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề; Bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao tay nghề cho lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Đào tạo lao động kỹ thuật bậc cao theo yêu cầu của các doanh nghiệp và nhu cầu xuất khẩu lao động.

Tuyển sinh nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề

Nhằm đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề, chuẩn hóa sư phạm dạy nghề cho giáo viên tham gia dạy nghề các cấp trình độ(sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề). Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo đến quý trường về việc tổ chức tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đạt trình độ tay nghề cao phù hợp với nhu cầu thị trường và công nghệ quốc tế cấp bằng ứng dụng khoa học Cao đẳng, liên thông lên các trường đại học tại Hoa Kỳ hoặc các nước khác trên thế giới. Sinh viên khi ra trường làm việc tại doanh nghiệp trong nước, nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

    - Được thành lập theo Quyết định số: 472/QĐ-TC ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh. Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn:

     - Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các dụ án và kế hoạch phát triển của nhà trường.

     - Quyết nghị về điều lệ hoặc sửa đổi bổ sung điều lệ. Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản, phương hướng đầu tư phát triển. Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự của nhà trường

     - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường… 

TIN LIÊN QUAN